Hvem er vi:

Dansk Pottemagerforening er en kollegial forening for pottemagere og keramikere, der arbejder professionelt med fremstilling af keramik.

Pottemagerforeningen er ikke kun for pottemageruddannede. Foreningen har medlemmer med forskellig uddannelses baggrund.

Foreningen skaber et fælleskab mellem lerfolk, der jo som oftest arbejder selvstændigt på egne værksteder i det daglige.

Det kollegiale fællesskab fremmes gennem arrangementer, workshops, udstillinger og sammenkomster af både faglig og social karakter. Samt ved udgivelse af medlemsbladet "Danske Pottemagere"

 

 

Dansk Pottemagerforening af 1894 - info@danskepottemagere.dk - www.danskepottemagere.dk

Opdateret d. 11.5.2017