Den Dybe Tallerken

Lisbeth Kring

Tommerup Erhvervspark
Østerbro 4, Port 1
DK-5690 Tommerup St.
Tlf. 2279 4846

 
- Lisbeth er uddannet pottemager hos Aase og Troels Kvorning i Pottehuset, 1994-97.
- Ansat som pottemager og dekoratør på Potteriet Røros A/S i Norge, 1997-2000.
- Eget værksted på Grimmerhus fra juni 2000.

Mit værksted ligger vinkelret på Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus.
Se museets hjemmeside på:
grimmerhus.dklisbeth@kring.as
dendybetallerken.dk

Åbningstider:
tirs- søndag: kl. 10 - 17
Mandag: lukket

 Alfabetisk oversigt over pottemagere

Dansk Pottemagerforening af 1894 - info@danskepottemagere.dk - www.danskepottemagere.dk

Opdateret d. 12.10.2014